Вакансиялар

Тажрыйбалуу жана тажрыйбасы жок жаш адистерди чакырабыз. Биз кызматкерлерибизден жогорку берилгендикти, ички мотивацияны, максаттарга жетүү үчүн умтулууну, жөндөмдүүлүк, үйрөнүүгө болгон каалоо жана өнүгүүнү, команданын бир бөлүгү боло билүүнү күтөбуз


Биздин кафелер сизге төмөнкүдөй артыкчылыктарды берет:

  1. Акы төлөнүүчү стажировка.
  2. Жумуш ордунда окутуу жана насаатчылык.
  3. Кызматкерлерди даярдоо жана өнүктүрүү борборунда адаптациялоо программалары жана квалификациясын жогорулатуу курстары.
  4. туруктуу эмгек акы.
  5. Карьералык өсүү.
  6. Акысыз тамактануу.
  7. Мотивациялоочу программалар жана иш-чаралар.
Персаналды башкаруу байланыш телефондору
Төмөндөгү телефон номурлар боюнча биздин кадр бөлүмүнө кайрылсаңыз болот.
Ачык вакансиялардын тизмеси